MASO WEST s.r.o. : WHISTLEBLOWING

Maso a masné výrobky, lahůdky a lahůdkářské výrobky - Prodejny Klatovy, Stod u Plzně, Horšovský Týn
Cesta: www.masowest.cz > Whistleblowing
Maso ze Šumavy, Maso Klatovy
Maso a masné výrobky
Lahůdkářské výrobky
Klatovy, Domažlice, Stod, Horšovský Týn

MASO WEST s. r. o.

MASO WEST s. r. o. je výrobcem a dodavatelem čerstvě opracovaného masa ze Šumavy, uzenářských výrobků a specialit a lahůdkářských výrobků studené a teplé kuchyně vč. zajištění distribuce obědů.

Produkty z vlastní výroby distribuuje v rámci celé České republiky a nabízí v síti vlastních prodejen.

Nabídku společnosti doplňuje cateringový servis.

 

Proteinové výrobky

Jsme výrobci proteinových výrobků Šmakoun - chytrá potravina pro zdravý životní styl!

Whistleblowing

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM SPOLEČNOSTI MASO WEST s.r.o.

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU) a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů zavádí společnost MASO WEST s.r.o. jako povinný subjekt vnitřní oznamovací systém.

Příslušnou osobou za přijímání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a posuzování jejich důvodnosti je Eliška Příbková.

Pokud se skutečnost uvedená v oznámení týká této příslušné osoby či by tato příslušná osoba mohla být dle odůvodněného názoru oznamovatele ve střetu zájmů, pak oznámení přijímá Ing. Markéta Necudová.

 

Oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít lze podat prostřednictvím:

1. Vnitřní oznamovací systém společnosti MASO WEST s.r.o.:

· písemně v listinné podobě zaslat na adresu:

MASO WEST s.r.o.

Eliška Příbková

Za Mototechnou 1619

155 00 Praha 5 

obálku zřetelně označit „NEOTEVÍRAT, POUZE K RUKÁM PANÍ PŘÍBKOVÉ“

· telefonicky na telefonním čísle +420 251 616 969

· elektronické podání na e-mail masowest@masowest.cz

· osobně na adrese společnosti MASO WEST s.r.o. po předchozím sjednání termínu

 

2. Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR

Oznámení musí obsahovat:

- údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele

- informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít

 

Podání oznámení jiným než uvedeným způsobem nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

Společnost MASO WEST s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která nevykonává pracovní nebo jinou obdobnou činnost uvedenou v § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ